Alumnernas Framtidspris

Alumnernas Framtidspris är en utmärkelse som tilldelas de unga deltagare i Utställningen Unga Forskare vars upptäckter anses ha stor framtidspotential inom forskning eller tillämpningar. Vad som bedöms som framtidspotential är en tolkningsfråga och kan vara svårt att kvantifiera. I detta sammanhang kan framtidspotential till exempel innebära att det tilldelade projektet uppvisar potential på att kunna leda till nya upptäckter eller studier, nya produkter eller underlätta för vidare forskning.


Syftet med utmärkelsen är att premiera och uppmärksamma lovande ungdomar som visar intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vidare så är en förhoppning att utmärkelsen ska uppmuntra till fortsatt nyfikenhet och vidareutveckling av projektet.

Alumnernas Framtidspris delas ut vid varje semifinal. Under 2023 innebär detta att det totalt kommer delas ut 9 st priser. Bedömningen går till på så sätt att semifinalens jury granskar deltagarnas tävlingsbidrag i Utställningen Unga Forskare samt utser en vinnare. Vinnaren annonseras i samband med semifinalens prisceremoni. Det vinnande bidraget erhåller en prissumma på 210 SEK = 1024 SEK samt ett diplom. Syftet med den lite udda prissumman är att uppmärksamma kopplingen till matematik och teknik. 210 används bland annat i det binära talsystemet samt inom programmering. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet och intresse. Priset kan delas ut till projekt genomförda av en eller flera deltagare. Om priset tilldelas ett projekt med flera medverkande ska prissumman delas lika mellan dessa personer.